martes, 3 de abril de 2012

Presentació - Presentación - Introduction

“Good handwriting” és una cal.ligrafia en anglès que ajuda a millorar la lletra al mateix temps que s’apren a escriure en anglès. Els continguts gramaticals i de vocabulari de les frases són adequats al nivell d’anglès de l’edat de l’alumne/a ja que segueixen les programacions escolars de l’àrea d’anglès. La finalitat d’aquesta cal.ligrafia és la d’assolir i millorar la lletra alhora que es repassen i s’aprenen continguts de la llengua anglesa. Aquests continguts es veuen recolzats en els dibuixos que el quadern també presenta.

“Good handwriting” es una caligrafía en inglés que ayuda a mejorar la escritura al mismo tiempo que se aprende a escribir en inglés. Los contenidos gramaticales y el vocabulario que aparecen en las frases son adecuados a la edat del alumno/a ya que siguen las programaciones escolares del area de inglés. El objetivo de esta caligrafía es el de mejorar la escritura al mismo tiempo que se repasan y se aprenden contenidos de la lengua inglesa. Estos contenidos tambien se ven apoyados por los dibujos que el cuaderno tambien presenta.

“Good handwriting” is an English calligraphy that helps  pupils to improve their handwriting learning English. English grammar and vocabulary topics are suitable to every level because they follow the school contents in English language. The objective of this calligraphy is to improve the student's handwriting while they revise and improve their English.These contents are supported by pictures which help the kids to understand better.


               
          

 


GOOD HANDWRITING  1. (in capital letters). Level 1.  BASIC
 GOOD HANDWRITING  2. (in capital letters). Level 1.  HIGH
 GOOD HANDWRITING  3. (in capital letters). Level 2.  FOOD
 GOOD HANDWRITING  4. (in capital letters). Level 2..  AT SCHOOL
 Good handwriting  1. Level 1.  BASIC
 Good handwriting  2. Level 1.  HIGH
 Good handwriting  3. Level 2.  FOOD
 Good handwriting  4. Level 2.  AT SCHOOL
 Good handwriting  5. Level 2.  FAMILY AND PETS
 Good handwriting  6. Level 2.  THE WEATHER AND CLOTHES
 Good handwriting  7. Level 3.  ANIMALS
 Good handwriting  8. Level 3. TRANSPORT AND MY CITY
 Good handwriting  9. Level 3.  PREPOSITIONS
 Good handwriting 10. Level 3. SPORTS AND MUSICAL INSTRUMENTS 

Level 1: De 4 a 6 anys, de 4 a 6 años, from 4 to 6 years old.
Level 2: De 6 a 7 anys, de 6 a 7 años, from 6 to 7 years old.
Level 3: De 8 a 10 anys, de 8 a 10 años, from 8 to 10 years old.


LLETRA DE PAL - LETRA DE PALO - BLOCK LETTERS

     
                     GOOD HANDWRITING  1. (in capital letters). Level 1.  BASIC
                     GOOD HANDWRITING  2. (in capital letters). Level 1.  HIGH
                     GOOD HANDWRITING  3. (in capital letters). Level 2.  FOOD
                     GOOD HANDWRITING  4. (in capital letters). Level 2..  AT SCHOOL
                         


                               Level 1: De 4 a 6 anys, de 4 a 6 años, from 4 to 6 years old.
                     Level 2: De 6 a 7 anys, de 6 a 7 años, from 6 to 7 years old.


                                  LLETRA DE PAL - LETRA DE PALO - BLOCK LETTERS   una pàgina...   una página...   a page
 lunes, 2 de abril de 2012

Lletra lligada - Letra cursiva - Cursive writing

                         
                          Good handwriting  1. Level 1.  BASIC
                          Good handwriting  2. Level 1.  HIGH
                                                                                                        Level 1: De 4 a 6 anys, de 4 a 6 años, from 4 to 6 years old.
                                 Good handwriting  3. Level 2.  FOOD
                          Good handwriting  4. Level 2.  AT SCHOOL
                          Good handwriting  5. Level 2.  FAMILY AND PETS
                          Good handwriting  6. Level 2.  THE WEATHER AND CLOTHES


                         Level 2: De 6 a 7 anys, de 6 a 7 años, from 6 to 7 years old.
                Good handwriting  7. Level 3.  ANIMALS
                Good handwriting  8. Level 3. TRANSPORT AND MY CITY
                Good handwriting  9. Level 3.  PREPOSITIONS
                Good handwriting 10. Level 3. SPORTS AND MUSICAL INSTRUMENTS 

            Level 3: De 8 a 10 anys, de 8 a 10 años, from 8 to 10 years old                      Lletra lligada - Letra cursiva - Cursive writing

        Una pàgina...    Una página...    A page...

              


  Más páginas...     More pages

                                                
GOOD  HANDWRITING 1                                                        GOOD  HANDWRITING 3


                                                               
Good  handwriting 2                                                         Good  handwriting 2       Good  handwriting 3Good  handwriting 4                                                         Good  handwriting 8Good  handwriting 10

                                GOOD  HANDWRITING  1    Marta  (5 anys, 5 años, 5 years old)               GOOD HANDWRITING  2      David  (5 anys, 5 años, 5 years old)


                                                Good  handwriting  1     Laura  (6 anys, 6 años, 6 years old)


                                             Good  handwriting  3     Clàudia  (7 anys, 7 años, 7 years old)
                                                              


                                       Good  handwriting  5     Carla  (7 anys, 7 años, 7 years old)
                                                          


                                       Good  handwriting  7     Maria  (8 anys, 8 años, 8 years old)
                       


                                                Good  handwriting  10     Xavi  (9 anys, 9 años, 9 years old)          

domingo, 1 de abril de 2012

Enllaços relacionats - Enlaces relacionados - Links

Consultar més dades:  Editorial   SALVATELLA.
Consultar más información: Editorial  SALVATELLA.
More information: SALVATELLA  publisher.

http://www.salvatella.com/Entrevista al diari  EL PUNT AVUI
Entrevista al periódico EL PUNT AVUI
Interview in  the Newspaper EL PUNT AVUI

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/509710-els-nens-fan-mala-lletra-perque-escriuen-poc.html